قبل
بعدی

دنیای تازگی
دنیای مرکادو

کلـیه سیب زمینی های مرکـادو از بهترین بذر تهـیه شـده اند. لذا میتوانید جهت بـهره گیری بیشتر از خواص سیب زمینی آنها را با پوست میل فرمایید.

سیب زمینی بخارپز مرکادو

با مرکادو

آشپزی کنید
  • سریع
  • سالم
  • مقوی

چرا سیب زمینی مرکادو

عدم نیاز به شستشو

عدم نیاز به شتسشو

عدم نیاز به آب پز کردن

عدم نیاز به آب پز کردن

پخت در حداقل زمان

پخت در حداقل زمان

حفظ مواد غذایی

بهترین گزینه برای افراد شاغل، ورزشکار و حتی خانم های خانه دار

بهترین گزینه برای افراد شاغل ورزشکار و حتی خانم های خانه دار

جلوگیری از اتلاف انرژی

فرآیند تولید سیب زمینی مرکادو

بسته بندی و تولید کیسه

با جدید ترین تکنولوژی روز اروپا

شستشو و طبقه بندی سیب زمینی

شستشو و طبقه بندی سیب زمینی

با بروزترین ماشین آلات

کاشت و برداشت سیب زمینی

از مرغوب ترین بذر
و از مزرعه تخصصی مرکادو